Ajankohtaista,  varainkeruukampanja

Keräys Tourujoen sorsille

KSESY kerää nyt varoja Tourujoen sorsien ruokkimiseksi kaudelle 2021–2022. Kerätyillä varoilla kustannetaan sorsille syötettävät kaurat. Ruokintakauden alusta helmikuun 5. päivään mennessä kauraa on ostettu sorsille yhteensä 1710 kiloa, mikä tekee euroissa 954,60. Oletettavaa on, että kauraa tullaan ostamaan vielä ainakin saman verran. Kaurat ostamme paikalliselta Hankkijalta.

Moni tuntee kyseisen Jyväskylässä elävän sorsapopulaation edelleen Tourujoen sorsina, vaikka viime vuosina sorsat ovatkin asuttaneet Jyväsjärven rantaa Rauhalahdessa, jossa ne käyttävät hyväkseen voimaloiden lauhdelämmön sulana pitämiä vesiä. Sinisorsat (eli heinäsorsat) ovat pääsääntöisesti muuttolintuja, mutta tätä nykyä valitettavan yleinen ilmiö kaupunkien liepeille on talvehtimaan jäävät yhdyskunnat. Muuttohaluttomuus juontaa juurensa lähinnä ihmisten toimintaan: sorsia ruokitaan kesäisin mökeillä ja kaupunkien vesistöillä. Lopputuloksena syntyy citysorsasukupolvi, joka ei enää muuta, koska ruokaa on tarjolla helposti. Enimmillään Jyväskylässä on talvehtinut 900 sorsaa.

Jotta sorsat selviytyvät talvesta, on niitä ruokittava samaan tapaan kuin pikkulintuja. Koska talvehtimaan jäävät citysorsat ovat ihmisten aikaansaannos, on meidän vastuumme kantaa niistä huolta myös talvella. Usein sanotaan, että sorsia ei saisi opettaa talviruokintaan, koska ne eivät muuten pärjää enää omillaan, mutta Jyväskylän sorsien kohdalla vahinko on tapahtunut jo aikoja sitten. Sorsien kaupungistuminen alkoi 40–50 –luvulla eli meillä on ehtinyt olla kymmeniä sukupolvia sorsia, jotka eivät ymmärrä enää muuttaa.

Aiemmin Jyväskylän kaupunki huolehti sorsista, mutta nyt jo useiden vuosien ajan Keski-Suomen Eläinsuojeluyhdistys ry vapaaehtoisineen on vastannut talvehtimaan jäävien sorsien ruokinnasta. Talviruokinta aloitetaan aina mahdollisimman myöhään, jotta muuttoalttiit sorsat ehtivät lähteä, eivätkä näin ollen jää ruoan perässä talvehtimaan. Yleensä ruokinta aloitetaan lämpötilan pudotessa pakkasen puolelle ja lopetetaan jäiden sulaessa.

Sorsille viedään päivittäin ruokaa vain sen verran mitä ne kerralla syövät, sillä ylimääräiset jäämät voivat houkutella paikalle mm. rottia. Ruokinta suoritetaan valoisan aikaan, sillä pimeässä sorsat eivät ruokaile yleensä erityisen innokkaasti, sillä ne eivät näe hyvin. Ruoka annetaan mahdollisimman kauaksi kulkuväylältä, jotta sorsien ruokinta häiritsee mahdollisimman vähän Rantaraitilla kulkijoita.

Miten lahjoittaa sorsille?

Tilisiirto

Lahjoituksen voi tehdä tilisiirtona suoraan pankkitilillemme seuraavilla maksutiedoilla:

Säästöpankki Optia
Saaja: Keski-Suomen Eläinsuojeluyhdistys ry
IBAN: FI64 4600 2220 0336 19
BIC: ITELFIHH
Viesti: Sorsat

MobilePay lahjoitusnumero 23020

Viesti: Sorsat

Facebook-varainkeruukampanja

Keski-Suomen Eläinsuojeluyhdistys ry:llä on Poliisihallituksen myöntämä toistaiseksi voimassa oleva rahankeräyslupa 15.12.2020 alkaen. Luvan numero RA/2020/1619.

Auttaminen muilla keinoin

Jos haluaisit osallistua sorsien ruokintarinkiin, otamme rinkiin vararuokkijoita. Voit täyttää vapaaehtoistyön hakemuksen täällä: https://urly.fi/2sos